CUỘN BÓNG KHÍ

Cuộn bóng khí, màng xốp hơi là nguyên liệu đóng gói, chêm chèn chống va đập bảo vệ các sản phẩm dễ vỡ như điện thoại, mỹ phẩm, nước hoa, son môi, các đồ dùng công nghệ... Ngoài ra bóng khí, xốp hơi còn là những nguyên liệu chốm thấm nước sẽ giúp bảo vệ sản phẩm của bạn toàn diện hơn.