y nghia cua cac bieu tuong ky hieu ghi tren thung carton

y nghia cua cac bieu tuong ky hieu ghi tren thung carton